فایل های دسته بندی کسب و کار - صفحه 5

خوشه های صنعتی و طرح ریزی کارآفرینی

خوشه های صنعتی و طرح ریزی کارآفرینی - بسم الله ا لرحمن الرحی خوشه های صنعتی و طرح ریزی کارآفرینی تعريف خوشه صنعتي (Industrial Cluster) خوشه ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ضرورت و تبیین ابعاد طرح تدوین سند توسعه کارآفرینی صنعت نفت

ضرورت و تبیین ابعاد طرح تدوین سند توسعه کارآفرینی صنعت نفت - ضرورت و تبیین ابعاد طرح تدوین سند توسعه کارآفرینی صنعت نفت به نام خدا انواع نظ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تجارب جهانی و کارآفرینی نفت

تجارب جهانی و کارآفرینی نفت - بسم لله ارحمن الرحیم 1 2 تجارب جهانی و کارآفرینی نفت 3 از دهه 70 به دلیل از دست دادن نیروی انسانی با کیفیت: ت...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اصول و مبانی کارآفرینی

اصول و مبانی کارآفرینی - بنام خدا اصول و مبانی کارآفرینی خلاصه مطالب ترم اصول کارآفرینی و ویژگی کارآفرینان خلاقيت و نوآوري مدیریت کسب و ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تجارب جهانی کارآفرینی نفت

تجارب جهانی کارآفرینی نفت - بنام خدا 1 2 تجارب جهانی کارآفرینی نفت 3 از دهه 70 به دلیل از دست دادن نیروی انسانی با کیفیت: تغییر در ساختار ا...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش کارآفرینی

آموزش کارآفرینی - بنام خدا آموزش کارآفرینی اطلاعات دوره 24 ساعت – 4 جلسه مخاطبان :مربیان درس کارآفرینی شاخه کاردانش که اولین سال تدریس آنان ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

استراتژی کارآفرینی

استراتژی کارآفرینی - بنام خدا 1 استراتژی کارآفرینی 2 3 استراتژی کارآفرینی تعریف : برگزیدن تصمیمات عقلایی که براساس تکنیک های فکری خردمندا...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش عالی موتور اصلی محرک توسعه کارآفرینی در ایران

آموزش عالی موتور اصلی محرک توسعه کارآفرینی در ایران - بنام خدا آموزش عالی موتور اصلی محرک توسعه کارآفرینی در ایران چراهای موفقيت * چرا ي...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش و پرورش و توسعه کارآفرینی

آموزش و پرورش و توسعه کارآفرینی - آموزش و پرورش و توسعه کارآفرینی آموزش و پرورش موتور اصلی محرک توسعه کارآفرینی در ایران آیا توسعه کارآفری...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی