فایل های دسته بندی کسب و کار - صفحه 7

کارآفرینی(تولید اسکاج) 20 ص

کارآفرینی(تولید اسکاج) 20 ص - 1 ‏چشم انداز ‏ما برای شستشوی بهتر ظروف متنوع و زیبایتان ، محصولات متنوع و مرغوبتری داریم .برای سلیقه های مختلف ‏ و...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی پروژه چینی مقصود 60 ص

کارآفرینی پروژه چینی مقصود 60 ص - 1 ‏تقدیم ‏تقدیم به روح پر فتوح اما‏م‏ راحل که با احیاء روح دینی،امید به زندگی امید به آینده و امید به سر بلندی...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی گالري هنر شرق 43 ص

کارآفرینی گالري هنر شرق 43 ص - ‏مقدمه : ‏خلق و ايجاد هر اثر هنري ، بازتاب احساسات‏ و ‏ادراكات‏ ‏انسان هنر مند از محيط پيرامون او و در زمينه هاي...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی کشت و صنعت گیاهان دارویی متین 18 ص

کارآفرینی کشت و صنعت گیاهان دارویی متین 18 ص - ‏1.‏ خلاصه مدیریتی ‏شرکت کشت و صنعت‏ ‏دارو گیاه با مسئولیت محدود از فروردین ماه 1388 آغاز به کار...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی کشت صیفی جات و سبزی جات 25 ص

کارآفرینی کشت صیفی جات و سبزی جات 25 ص - ‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق ‏عنوان پروژه: ‏کشت صیفی جات و سبزی جا...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی پرورش شتر مرغ 28 ص

کارآفرینی پرورش شتر مرغ 28 ص - 1 ‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏طرح : ‏پرورش شتر مرغ ‏نام طرح : ‏پروژه کار آفرینی ، راه اندازی مجتمع پرورش شتر مرغ 1 ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی پروژه نوشابه بدون گاز 25 ص

کارآفرینی پروژه نوشابه بدون گاز 25 ص - ‏1 ‏فهرست ‏عنوان صفحه ‏مقدمه.........................................................................‏......

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی نورافكن

کارآفرینی نورافكن - ‏1 ‏مقدمه ‏طراحي و احداث صنايع نيازمند شناخت مباني تيوري و برخورداري از ديدگاههاي تجربي و علمي متناسب با شرايط اقتصادي و ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی مطالعات توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک 71 ص

کارآفرینی مطالعات توجیه پذیری اقتصادی, فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک 71 ص - ‏ ‏ ‏ ‏ ‏1 ‏مطالعات توجیه پذیری اقتصادی، فنی و مالی تولید قطعات پل...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12قبلی · بعدی