فایل های دسته بندی پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی - صفحه 14

کارآفرینی احداث شركت ماكاروني 55 ص

کارآفرینی احداث شركت ماكاروني 55 ص - ‏1 ‏طرح احداث شركت ماكاروني ‏بسمه تعالي ‏بخش اول: كليات طرح تهيه ماكاروني ‏ـ مقدمه ‏مصرف انواع ماكاروني در ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی تأسیس آموزشگاه آشپزی نازخاتون 23 ص

کارآفرینی تأسیس آموزشگاه آشپزی نازخاتون 23 ص - ‏1 ‏آشپزی ناز خاتون ‏پروژه : ‏تأسیس آموزشگاه آشپزی نازخاتون ‏فهرست مطالب ‏عنوان ‏ ‏ص...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی پرورش قارچ خوراکی 34 ص

کارآفرینی پرورش قارچ خوراکی 34 ص - ‏پرورش قارچ خوراکی دانشکده سما شيروان ‏1 ‏ملیحه بهمنی محمود ‏ ‏ ‏ دانشكده سما شيروان ‏مقدمه ‏قارچ‏ ‏ها بسی...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی تأسيس دفتر بيمه 18 ص

کارآفرینی تأسيس دفتر بيمه 18 ص - ‏ ‏نام دانشگاه:‏ علمي كاربردي ‏ ‏ عنوان پرو‏‍‍‍‏ژه: تأسيس دفتر بيمه ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏بسم الله الرحمن الرحيم‏ ‏ ‏...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی احداث گلخانه

کارآفرینی احداث گلخانه - Page | 1 ‏طرح کسب وکار Business plan ‏عنوان طرح‏: ‏احداث‏ گلخانه صنعتی ‏ ‏ ‏١.معرفی ‏نام ومشخصات مؤسس یامؤسسین Page | ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی بررسی و ارزیابی قیمت اراضی در محدودة بلافصل طرح 48 ص

کارآفرینی بررسی و ارزیابی قیمت اراضی در محدودة بلافصل طرح 48 ص - a ‏موضوع تحقیق : ‏فهرست مطالب ‏مقدمه ‏فصل اول: ‏مراحل برنامه ریزی‏ ‏سطوح برنا...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی شرکت کامپیوتر 69 ص

کارآفرینی شرکت کامپیوتر 69 ص - 1 ‏وزارت آموزش و پرورش ‏اداره كل مدارس عالي فني و حرفه اي ‏آموزشكده فني پسران بجنورد (دارالفنون‏) ‏طرح ‏ک‏سب و ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی يخچال خانگي)شركت توليدي گلسان) 46 ص

کارآفرینی يخچال خانگي)شركت توليدي گلسان) 46 ص - ‏1 ‏ ‏بسم الله الرحمن الرحيم ‏ ‏نام پروژه‏: ‏ ‏ ‏يخچال خانگي)‏شركت توليدي گلسان) ‏ ‏ ‏2 ‏ف...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی پرورش قارچ پروژه

کارآفرینی پرورش قارچ پروژه - 1 ‏عنوان پروژه: ‏ ‏پرورش قارچ 2 ‏مقدمه ‏از نظر تاریخچه،پرورش قارچ در هاله ای از ابهام به سر برده.قبلاً از...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19قبلی · بعدی