فایل های دسته بندی پروژه کارآفرینی و طرح توجیهی - صفحه 8

کارآفرینی پرواربندي جوجه شترمرغ 17 ص

کارآفرینی پرواربندي جوجه شترمرغ 17 ص - ‏بسمه تعالي ‏سازمان مديريت صنعتي نمايندگي شرق ‏دانشگاه جامع علمي كاربردي ‏مقدمه :‏‌ ‏ طرح پرورش آهو و پرو...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی و پروژه شرکت فرآورده های لبنی مفید 26 ص

کارآفرینی و پروژه شرکت فرآورده های لبنی مفید 26 ص - 1 1 2 ‏23*د‏انشگاه آزاد اسلامی ‏واحد قوچان ‏عنوان :‏ ‏شرکت فرآورده های لبنی مفید‏ ‏کارآف...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی پررورش ماهی کامل

کارآفرینی پررورش ماهی کامل - ‏24 ‏دبیرستان خواجه نصیر الدین طوسی ‏موضوع: ‏کارآفرینی پرورش ماهی ‏با توجه به جمعيت جهان كه بطور دائم در حال افزايش...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی و پروژه کارگاه خیاطی 18 ص

کارآفرینی و پروژه کارگاه خیاطی 18 ص - 1 2 ‏پروژه درس: ‏کارآفرینی و پروژه ‏موضوع‏ پروژه‏: ‏کارگاه خیاطی 3 ‏فهرست مطالب ‏ ‏مقدمه ..................

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی و شغل

کارآفرینی و شغل - ‏کارآفرینی و شغل ‏بطور ساده کارآفر‏ی‏ن‏ به شخص حق‏ی‏ق‏ی‏ ‏ی‏ا‏ حقوق‏ی‏ ا‏ی‏ گفته م‏ی‏ شود که توانا‏یی‏ تحمل ر‏ی‏سک‏ - اغلب ما...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی مائ العشير68 ص

کارآفرینی ما العشير68 ص - ‏3 ‏کلیاتی در راستای شناسائی محصول و ارتباط منطقی آن با زنجیره تولید ‏مقدمه ‏ماءالشعیر یا کوشاب فرآورده‏‌‏ای است گازدا...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی مراحل تولید قند کارخانه چناران 23ص

کارآفرینی مراحل تولید قند کارخانه چناران 23ص - ‏2 ‏مقدمه:‏ ‏در این پر‏ژ‏ه به مراحل تبدیل چغندر به قند در کارخانه قند پرداخته شده و هدف از این پ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی و توسعه

کارآفرینی و توسعه - ‏1 ‏ ‏کارآفرین Entrepreneur‏ کسی که ریسک و پاداش یک داد وستد تجاری را سنجیده و به سرعت به کار پرداخته تا فرصت ، ایده یا مفهو...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی نصب جالیوانی در اماکن عمومی 35 ص

کارآفرینی نصب جالیوانی در اماکن عمومی 35 ص - ‏ ‏به نام خداوند بخشنده مهربان ‏پروژه I‏ ‏–‏ روند پروژه ‏موضوع : جا لیوانی جهت نصب در اماکن عمومی ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13قبلی · بعدی