لیست فایل ها - صفحه 12

کارآفرینی شركت سيمان سازي 60 ص

کارآفرینی شركت سيمان سازي 60 ص - ‏مقدمه‏ 1 ‏بخش اول :كليات شناخت طرح‏ 2 ‏1-1- ‏سوابق ثبتي مجري طرح‏ 2 ‏1-2- ‏سوابق تجربي وعملي‏ 2 ‏1-3- ‏مجوز ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی شركت آچاچي 53 ص

کارآفرینی شركت آچاچي 53 ص - ‏1 ‏تاريخچه شركت آچاچي ‏آچاچي نام روستايي در نزديكي شهرستان ميانه از توابع آذربايجان شرقي است و اين كارخانه در سال ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی شركت توليدي كاشي تكسرام (سهامي عام )

کارآفرینی شركت توليدي كاشي تكسرام (سهامي عام ) - ‏شركت توليدي كاشي تكسرام (سهامي عام ) ‏هدف پروژه : ‏هدف از ايجاد اين شركت سود آوري و تامين ني...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی درصنایع غذائی 105 ص

کارآفرینی درصنایع غذای 105 ص - ‏ ‏دانشگاه ‏علمی کاربردی ‏پودمانی خانه کارگر ‏ ‏فرآورده ها‏ی‏ لبن‏ی ‏فهرست : ‏عنوان ‏ ‏ صفحه ‏بخش اول:‏ ‏مقدم...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی سازمان مديريت صنعتي نمايندگي شرق 22 ص

کارآفرینی سازمان مديريت صنعتي نمايندگي شرق 22 ص - ‏1 ‏سازمان مد‏ي‏ر‏ي‏ت صنعت‏ي‏ ‏نما‏ي‏ندگ‏ي‏ شرق ‏دوره کارآفر‏ي‏ن‏ي ‏ ‏عنوان طرح کسب و کار‏:‏ ک...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی ریو 22 ص

کارآفرینی ریو 22 ص - 16 ‏مرکز ‏آموزشی ‏علمی- ‏کاربردی‏ گروه سایپا ‏نمایندگی انحصاری خودرو ‏«‏ریو‏» ‏محصول شرکت سایپا 16 ‏مرکز ‏آموزشی ‏علمی- ‏کا...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی تولید نورافكن

کارآفرینی تولید نورافكن - ‏1 ‏مقدمه ‏طراحي و احداث صنايع نيازمند شناخت مباني تيوري و برخورداري از ديدگاههاي تجربي و علمي متناسب با شرايط اق...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی در مدیریت علوم انسانی 44 ص

کارآفرینی در مدیریت علوم انسانی 44 ص - ‏کارآفرینی در ‏مدیریت ‏علوم انسانی ‏مقدمه ‏رويكرد اكثر كشورهاي جهان در دهه‌هاي اخير به موضوع كارآفريني و ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی راه اندازي كتابفروشي 27 ص

کارآفرینی راه اندازي كتابفروشي 27 ص - 2 ‏مقدمه :‏‌ ‏طرحي كه براي ارائه تهيه شده در رابطه با يك مغازه لوازم التحرير مي‏‌‏باشد كه مالكيت آن شخصي م...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17قبلی · بعدی