لیست فایل ها - صفحه 6

آموزش عالی موتور اصلی محرک توسعه کارآفرینی در ایران

آموزش عالی موتور اصلی محرک توسعه کارآفرینی در ایران - بنام خدا آموزش عالی موتور اصلی محرک توسعه کارآفرینی در ایران چراهای موفقيت * چرا يک...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش توجیهی بستر نرم افزاري پروژه طرح جامع 20 ص

گزارش توجیهی بستر نرم افزاري پروژه طرح جامع 20 ص - ‏سازمان ‏آمار ، اطلاعات و ‏خدمات كامپيوتري شهرداري اصفهان ‏صفحه ‏18 ‏گزارش توجيهي انتخاب ‏بس...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی

کارآفرینی - ‏موضوع تحقیق: ‏کارآفرینی ‏فهرست مطالب ‏موضوع تحقیق: ‏کارآفرینی ‏فهرست مطالب ‏موضوع تحقیق: ‏کارآفرینی ‏فهرست مطالب ‏عنوان: ‏مقدمه ‏مب...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارافرینی پرورش شتر مرغ 63 ص

کارافرینی پرورش شتر مرغ 63 ص - ‏1 ‏مقدمه: ‏با وجود گذشت بيش از يك قرن از پرورش شترمرغ اهلي در مزارع افريقاي جنوبي، اطلاعات علمي كمي در خصوص تغذي...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی پرورش قارچ 21 ص

کارآفرینی پرورش قارچ 21 ص - ‏پرورش قارچ‏........................‏..................................................‏.........‏............. &‏ 1...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارافرینی کوره آجر پزی

کارافرینی کوره آجر پزی - 1 ‏مقدمه ‏استان کرمانشاه در غرب کشور و در همسایگی با کشور عراق و چند استان که از لحاظ صنعتی زیاد پیشرفته نیستند قرار دا...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارافرینی خدمات رایانه ای 15 ص

کارافرینی خدمات رایانه ای 15 ص - ‏1 ‏(فهرست) ‏مقدمه ‏ ‏ ‏ ‏مشخصات طرح ‏ ‏ ‏اهداف طرح ‏ ‏ ‏شرح وظایف مؤسسه ‏ ‏ ‏مهارت های مورد نیاز طرح ‏ ‏ ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی بررسی و ارزیابی قیمت اراضی در محدودة بلافصل طرح 48 ص

کارآفرینی بررسی و ارزیابی قیمت اراضی در محدودة بلافصل طرح 48 ص - a ‏موضوع تحقیق : ‏فهرست مطالب ‏مقدمه ‏فصل اول: ‏مراحل برنامه ریزی‏ ‏سطوح برنا...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی پنکه سقفی (زیر نظر شرکت پارس خزر ) 45 ص

کارآفرینی پنکه سقفی (زیر نظر شرکت پارس خزر ) 45 ص - ‏46 ‏1 ‏عنوان پروژه ‏: ‏پنکه سقفی (زیر نظر شرکت پارس خزر ) ‏فهرست مطالب ‏موضوع ‏صفحه ‏1- چکی...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11قبلی · بعدی