نتایج جستجو برای «انواع»

کارآفرینی و انواع آن

کارآفرینی و انواع آن - 1 کارآفرینی و انواع آن 2 شومپيتر كارآفريني شامل : ارائه كالا ي ا خدمتي جديد ارائه روشي جديددر فرايند توليد يا عرض...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل