نتایج جستجو برای «پروژه»

پروژه کارآفرینی 18 ص

پروژه کارآفرینی 18 ص - ‏پروژه‏ ‏کارآفرینی ‏موضوع: کارآفرینی ‏آموزشکده فنی وحرفه ای سما مشهد‏ ‏ ‏ ‏نیم نگاهی به مفهوم کارآفرینی ‏اقتصاددانان...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه کارآفرینی 27 ص

پروژه کارآفرینی 27 ص - ‏1 ‏ ‏مقدمه: ‏بطورساده کارآفرین به شخص حقیقی یا حقوقی ای گفته میشود که توانایی تحمل‏ ‏ریسک اغلب مالی را دارد و میتواند ی...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه کارآفرینی دفتر خدمات ارتباطی و امور مشترکین تلفن همراه

پروژه کارآفرینی دفتر خدمات ارتباطی و امور مشترکین تلفن همراه - 16 ‏موضوع ‏پروژه‏ ‏: ‏ پروژه‏ کارآفرینی‏ دفتر خدمات ارتباطی و امور مشترکین تلفن ه...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه کارآفرینی نقش سرپرست در روابط كار 46 ص

پروژه کارآفرینی نقش سرپرست در روابط كار 46 ص - ‏بسم الله الرحمن الرح‏ی‏م ‏دانشگاه جامع علمي كاربردي ‏شركت صنعتي كوشا واحد تهران ‏كارداني کنترل...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه کارآفرینی شرکت سیمان 60 ص

پروژه کارآفرینی شرکت سیمان 60 ص - ‏1 ‏مقدمه: ‏امروزه با پيشرفت جوامع ‏ورشد روز افزون اقتصادي جوامع‏ ‏كه ‏نتيجه آن نياز به محصولات جديد‏ ‏كه اين ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه کارآفرینی 63 ص

پروژه کارآفرینی 63 ص - ‏1 ‏ ‏پروژه ‏کارآفرینی ‏ ‏ & ? ‏فصل اول: کار آفر‏ي‏ن‏ي‏ چ‏ي‏ست؟ ‏كارآفريني عبارت است از فرايند خلق چيزي جديد و پذيرش مخاط...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه کارآفرینی کارخانه سيمان بجنورد 63 ص

پروژه کارآفرینی کارخانه سيمان بجنورد 63 ص - ‏1 ‏ ‏پروژه ‏کارآفرینی ‏ ‏ & ? ‏فصل اول: کار آفر‏ي‏ن‏ي‏ چ‏ي‏ست؟ ‏كارآفريني عبارت است از فرايند خلق چ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه کارآفرینی صنایع فرآورده های لبنی 156 ص

پروژه کارآفرینی صنایع فرآورده های لبنی 156 ص - ‏ ‏دانشگاه جامع علمی کابردی ‏ ‏موضوع: ‏ا‏لهی...! ‏هر چند ما گنه کاریم ،تو غفاری. ‏هر چند ما زش...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی پرورش قارچ پروژه

کارآفرینی پرورش قارچ پروژه - 1 ‏عنوان پروژه: ‏ ‏پرورش قارچ 2 ‏مقدمه ‏از نظر تاریخچه،پرورش قارچ در هاله ای از ابهام به سر برده.قبلاً از...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی و پروژه کارگاه خیاطی 18 ص

کارآفرینی و پروژه کارگاه خیاطی 18 ص - 1 2 ‏پروژه درس: ‏کارآفرینی و پروژه ‏موضوع‏ پروژه‏: ‏کارگاه خیاطی 3 ‏فهرست مطالب ‏ ‏مقدمه ..................

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی