نتایج جستجو برای «پروژه و کارآفرینی»

پروژه و کارآفرینی

پروژه و کارآفرینی - پروژه و کارآفرینی 1- مدیریت تولید 2- مرحله آغازین چرخه ی حیات پروژه های کسب و کار 3- از نمونه اولیه تا محصول نهایی رئوس ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل