نتایج جستجو برای «کارآفرینی»

لیست کارآفرینی word

لیست کارآفرینی word - ‏گروه : ‏کارآفرینی و پروژه مالی ‏–‏ Word 1 ‏کد ‏عنوان ‏1 ‏پروژه کار آفر‏ی‏ن‏ی‏ - کارگاه موزائ‏ی‏ک‏ ساز‏ی‏ 35 ص ‏2 ‏تاس‏ی...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مديريت كارآفريني و کارآفرینی در عصر ارتباطات و اطلاعات 27 ص

مديريت كارآفريني و کارآفرینی در عصر ارتباطات و اطلاعات 27 ص - 1 ‏مدیریت کارآفرینی : ‏كارآفريني به عنوان يك پديده نوين در اقتصاد نقش موُثري را د...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نقش خانواده در کارآفرینی 23 ص

نقش خانواده در کارآفرینی 23 ص - 1 ‏نقش خانواده در کارآفرینی ‏نقش میزان دستمزد وامکانات مالی خانواده ,سطح سوادو تحصیلات و آگاهی وبه علاوه نوع راب...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه کارآفرینی 18 ص

پروژه کارآفرینی 18 ص - ‏پروژه‏ ‏کارآفرینی ‏موضوع: کارآفرینی ‏آموزشکده فنی وحرفه ای سما مشهد‏ ‏ ‏ ‏نیم نگاهی به مفهوم کارآفرینی ‏اقتصاددانان...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قارچ کارآفرینی

قارچ کارآفرینی - ‏1 ‏فص‏ل‏ اول ‏طرح ‏تحقیق ‏مقدمه‏ ‏قارچ‏ گ‏ی‏اه‏ی‏ است بدون سبز‏ی‏نه‏ و قادر است با شرا‏ی‏ط‏ گوناگون تطب‏ی‏ق‏ ‏ی‏ابد‏ و م‏ی‏ ت...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نقش دانشگاه ها در کارآفرینی 26 ص

نقش دانشگاه ها در کارآفرینی 26 ص - 1 ‏نقش ‏دانشگاه ها در کارآفرینی ‏عمده ترین ‏مسئله ای که باعث رشد و توسعه اقتصادی می شود، تغییر ‏در کیفیت آموز...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نگاهی اجمالی به فعالیت ها و برنامه های دفتر توسعه کارآفرینی در سال 1386 18 ص

نگاهی اجمالی به فعالیت ها و برنامه های دفتر توسعه کارآفرینی در سال 1386 18 ص - ‏ ‏ ‏ ‏سال نوآوری و شکوفایی مبارک باد ‏نوآوری با کارآفرینی ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه کارآفرینی 27 ص

پروژه کارآفرینی 27 ص - ‏1 ‏ ‏مقدمه: ‏بطورساده کارآفرین به شخص حقیقی یا حقوقی ای گفته میشود که توانایی تحمل‏ ‏ریسک اغلب مالی را دارد و میتواند ی...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه کارآفرینی دفتر خدمات ارتباطی و امور مشترکین تلفن همراه

پروژه کارآفرینی دفتر خدمات ارتباطی و امور مشترکین تلفن همراه - 16 ‏موضوع ‏پروژه‏ ‏: ‏ پروژه‏ کارآفرینی‏ دفتر خدمات ارتباطی و امور مشترکین تلفن ه...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه کارآفرینی نقش سرپرست در روابط كار 46 ص

پروژه کارآفرینی نقش سرپرست در روابط كار 46 ص - ‏بسم الله الرحمن الرح‏ی‏م ‏دانشگاه جامع علمي كاربردي ‏شركت صنعتي كوشا واحد تهران ‏كارداني کنترل...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی