نتایج جستجو برای «کارآفرینی»

پروژه کارآفرینی شرکت سیمان 60 ص

پروژه کارآفرینی شرکت سیمان 60 ص - ‏1 ‏مقدمه: ‏امروزه با پيشرفت جوامع ‏ورشد روز افزون اقتصادي جوامع‏ ‏كه ‏نتيجه آن نياز به محصولات جديد‏ ‏كه اين ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه کارآفرینی 63 ص

پروژه کارآفرینی 63 ص - ‏1 ‏ ‏پروژه ‏کارآفرینی ‏ ‏ & ? ‏فصل اول: کار آفر‏ي‏ن‏ي‏ چ‏ي‏ست؟ ‏كارآفريني عبارت است از فرايند خلق چيزي جديد و پذيرش مخاط...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرین و کارآفرینی در یک نگاه 25 ص

کارآفرین و کارآفرینی در یک نگاه 25 ص - 1 ‏دانشگاه جامع علمي كاربردي ‏واحد ‏نهاوند ‏عنوان پروژه: ‏كار آفريني ‏زندگی کارآفرین برای بسیاری یک رویای...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی 24 ص

کارآفرینی 24 ص - ‏2 ‏مقدمه ‏هوش هيجاني داستاني نگفته در پس پديدةكارآفريني است (كروس،تراواگلون[1]2003). مككلهلند[2] فرايند كارآفريني را فراتر ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی تولیدی نواع نان (فانتزی وصنعتی) 20 ص

کارآفرینی تولیدی نواع نان (فانتزی وصنعتی) 20 ص - ‏بسمه تعالی ‏طرح توج‏ی‏هی‏ وفنی مالی ‏واقتصادی ‏ تولید‏ی نواع ‏ نان ‏(‏فانتزی‏ وصنعتی) ‏شرک...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی )راه‎اندازي كارگاه ساخت ماشينهاي مرتبط با تزريق سيمان و استحكام خاك( 46 ص

کارآفرینی )راه‎اندازي كارگاه ساخت ماشينهاي مرتبط با تزريق سيمان و استحكام خاك( 46 ص - ‏1 ‏1 ‏طرح كسب و كار ‏عنوان طرح: ‏راه‎اندازي كارگاه ساخت ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی پرورش ماهي 13 ص

کارآفرینی پرورش ماهي 13 ص - ‏سرمايه گذاري ‏الف)‏ساختمان –‏زمين –‏تاسيسات ‏1-زمين 000/100 متر مربع برابر 10 هكتار در منطقه مجاز كشاورزي قيمت هر...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه کارآفرینی کارخانه سيمان بجنورد 63 ص

پروژه کارآفرینی کارخانه سيمان بجنورد 63 ص - ‏1 ‏ ‏پروژه ‏کارآفرینی ‏ ‏ & ? ‏فصل اول: کار آفر‏ي‏ن‏ي‏ چ‏ي‏ست؟ ‏كارآفريني عبارت است از فرايند خلق چ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی اقتصاد و جامعه 45 ص

کارآفرینی اقتصاد و جامعه 45 ص - ‏مرکز علمی کاربردی / واحد 41 ‏موضوع تحقیق‏: ‏ اقتصاد و جامعه ‏عنوان درس= کار افرینی ‏ ‏مفاهیم اساسی جامعه شنا...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه کارآفرینی صنایع فرآورده های لبنی 156 ص

پروژه کارآفرینی صنایع فرآورده های لبنی 156 ص - ‏ ‏دانشگاه جامع علمی کابردی ‏ ‏موضوع: ‏ا‏لهی...! ‏هر چند ما گنه کاریم ،تو غفاری. ‏هر چند ما زش...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی