نتایج جستجو برای «کارآفرینی»

کارآفرینی تأسيس دفتر بيمه 18 ص

کارآفرینی تأسيس دفتر بيمه 18 ص - ‏ ‏نام دانشگاه:‏ علمي كاربردي ‏ ‏ عنوان پرو‏‍‍‍‏ژه: تأسيس دفتر بيمه ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏بسم الله الرحمن الرحيم‏ ‏ ‏...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی پرورش قارچ خوراکی 34 ص

کارآفرینی پرورش قارچ خوراکی 34 ص - ‏پرورش قارچ خوراکی دانشکده سما شيروان ‏1 ‏ملیحه بهمنی محمود ‏ ‏ ‏ دانشكده سما شيروان ‏مقدمه ‏قارچ‏ ‏ها بسی...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی تأسیس آموزشگاه آشپزی نازخاتون 23 ص

کارآفرینی تأسیس آموزشگاه آشپزی نازخاتون 23 ص - ‏1 ‏آشپزی ناز خاتون ‏پروژه : ‏تأسیس آموزشگاه آشپزی نازخاتون ‏فهرست مطالب ‏عنوان ‏ ‏ص...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی احداث شركت ماكاروني 55 ص

کارآفرینی احداث شركت ماكاروني 55 ص - ‏1 ‏طرح احداث شركت ماكاروني ‏بسمه تعالي ‏بخش اول: كليات طرح تهيه ماكاروني ‏ـ مقدمه ‏مصرف انواع ماكاروني در ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی تهیه کیک اسفنجی و کلوچه 16 ص

کارآفرینی تهیه کیک اسفنجی و کلوچه 16 ص - 1 ‏مقدمه ‏همان طور که می دانیم با پیشرفت علم و تکنولوژی تقریباً تمام نیازهای روزمره انسان تأمین شده است...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی تاکسی تلفنی کوشا سيرخراسان 18 ص

کارآفرینی تاکسی تلفنی کوشا سيرخراسان 18 ص - ‏تو صیف:اولین چیز که در این ایده برای من بسیار مهم است اشتغال زایی وکسب درآمد است کسب درآمد بایدطوری...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی تسمه مغناطیسی 27 ص

کارآفرینی تسمه مغناطیسی 27 ص - ‏1 ‏فهرست مطالب ‏عنوان صفحه ‏خلاصه طرح ‏مطالعات اقتصدی ‏2-1. تعریف محصول ‏2-2. موارد مصرف و کاربرد ‏2-3...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی تاسیس کارخانه سوسیس و کالباس 50 ص

کارآفرینی تاسیس کارخانه سوسیس و کالباس 50 ص - ‏1 ‏فهرست مطالب ‏ شرح ‏ ‏ ‏ صفحه ‏فصل اول‏ ‏ جدول نتايج چكيده طرح‏ ‏ ‏ ‏3 ‏...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی تولیدی مبل 16 ص

کارآفرینی تولیدی مبل 16 ص - 1 ‏مقدمه ‏صنعت مبلمان ، از سنت به مدرن ‏صنعت چوب که با قدمت تاریخ بشر ، از انسان بدوی با انسان مدرن همگام با قافله...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی تولید پودر و روغن ماهی

کارآفرینی تولید پودر و روغن ماهی - 1 2 ‏پ‏روژه درس کارآفرینی ‏موضوع طرح: ‏ایجاد ‏ ‏کارگاه تولید پودر‏ و روغن‏ ماهی ‏مقدمه: ‏به دليل وجود منابع...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی