نتایج جستجو برای «کارآفرینی»

کارآفرینی در ایران 38 ص

کارآفرینی در ایران 38 ص - ‏کارآفرینی در ایران ‏ بطور خیلی اتفاقی در قسمت ارائه توضیحات (Comments‏) یکی از مطالب سایت موسیقی ما یعنی ‏گفتگوی هارم...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی تولیدی پوشک 70 ص

کارآفرینی تولیدی پوشک 70 ص - ‏مرکز آموزش عالی فنی و حرفه ای شهید بهشتی اردکان ‏موضوع پروژه و کار آفرینی ‏تولیدی پوشک ‏فهرست مطالب ‏عنوان ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی به چه معناست؟ 68 ص

کارآفرینی به چه معناست 68 ص - ‏پیشگفتار ‏در اواسط قرن ب‏ی‏ستم بود كه انسان‌ها و جوامع بشر‏ی‏ شاهد رنسانس د‏ی‏گر‏ی‏ بودند كه تغ‏یی‏رات اساس‏ی‏ و...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی راه اندازي كتابفروشي 27 ص

کارآفرینی راه اندازي كتابفروشي 27 ص - 2 ‏مقدمه :‏‌ ‏طرحي كه براي ارائه تهيه شده در رابطه با يك مغازه لوازم التحرير مي‏‌‏باشد كه مالكيت آن شخصي م...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی در مدیریت علوم انسانی 44 ص

کارآفرینی در مدیریت علوم انسانی 44 ص - ‏کارآفرینی در ‏مدیریت ‏علوم انسانی ‏مقدمه ‏رويكرد اكثر كشورهاي جهان در دهه‌هاي اخير به موضوع كارآفريني و ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی تولید نورافكن

کارآفرینی تولید نورافكن - ‏1 ‏مقدمه ‏طراحي و احداث صنايع نيازمند شناخت مباني تيوري و برخورداري از ديدگاههاي تجربي و علمي متناسب با شرايط اق...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی ریو 22 ص

کارآفرینی ریو 22 ص - 16 ‏مرکز ‏آموزشی ‏علمی- ‏کاربردی‏ گروه سایپا ‏نمایندگی انحصاری خودرو ‏«‏ریو‏» ‏محصول شرکت سایپا 16 ‏مرکز ‏آموزشی ‏علمی- ‏کا...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی سازمان مديريت صنعتي نمايندگي شرق 22 ص

کارآفرینی سازمان مديريت صنعتي نمايندگي شرق 22 ص - ‏1 ‏سازمان مد‏ي‏ر‏ي‏ت صنعت‏ي‏ ‏نما‏ي‏ندگ‏ي‏ شرق ‏دوره کارآفر‏ي‏ن‏ي ‏ ‏عنوان طرح کسب و کار‏:‏ ک...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی درصنایع غذائی 105 ص

کارآفرینی درصنایع غذای 105 ص - ‏ ‏دانشگاه ‏علمی کاربردی ‏پودمانی خانه کارگر ‏ ‏فرآورده ها‏ی‏ لبن‏ی ‏فهرست : ‏عنوان ‏ ‏ صفحه ‏بخش اول:‏ ‏مقدم...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی شركت توليدي كاشي تكسرام (سهامي عام )

کارآفرینی شركت توليدي كاشي تكسرام (سهامي عام ) - ‏شركت توليدي كاشي تكسرام (سهامي عام ) ‏هدف پروژه : ‏هدف از ايجاد اين شركت سود آوري و تامين ني...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی