نتایج جستجو برای «کارآفرینی»

کارآفرینی طراحی سردخانه عمومی شهر طبس 18 ص

کارآفرینی طراحی سردخانه عمومی شهر طبس 18 ص - ‏1 ‏مقدمه ‏قرار است سردخانه ای در شهر طبس برای تأمین 000/45 نفر ساخته شود. در این سردخانه گوشت گاو ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی شرکت نولیدی نرم افزار پارس 61 ص

کارآفرینی شرکت نولیدی نرم افزار پارس 61 ص - ‏1 ‏فصل اول : ‏طرح تحقیق ‏2 ‏مقدمه ‏پارس لن در سال 1378‏ با هدف ارائه خدمات نوین در زمینه شبکه و تجا...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی صنعت چای 62 ص

کارآفرینی صنعت چای 62 ص - 47 ‏مركز آموزش عالي فني و حرفه اي اردكان ‏(شهيد بهشتي) ‏موضوع پروژه ‏: ‏صنعت چایی ‏فهرست كليات و شناخت طرح: 2 موضوع شر...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی طرح توليد كليد و پريز 41 ص

کارآفرینی طرح توليد كليد و پريز 41 ص - ‏1 ‏1 ‏ طرح توليد كليد و پريز ‏ ‏‏ ?‏ ‏مقـدمه ‏زندگي انسان امروز با صنعت آميخته شده است . صنعت انسان ك...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی صنایع فرآورده های لبنی 156 ص

کارآفرینی صنایع فرآورده های لبنی 156 ص - ‏ ‏دانشگاه جامع علمی کابردی ‏ ‏موضوع: ‏ا‏لهی...! ‏هر چند ما گنه کاریم ،تو غفاری. ‏هر چند ما زشت کاری...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی طرح توليد سوسيس و كالباس 31 ص

کارآفرینی طرح توليد سوسيس و كالباس 31 ص - ‏1 ‏فهرست مطالب ‏ شرح ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ صفحه ‏فصل اول‏ ‏ جدول نتايج چكيده طرح‏ 2 ‏فص...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی طرح توجيهي روغن نباتی شاد گل 58 ص

کارآفرینی طرح توجيهي روغن نباتی شاد گل 58 ص - ‏طرح توجيهي‏ ‏ روغن نباتي شاد گل ‏1 ‏فرم اطلاعاتي طرحهاي مربوط به متقاضيان تسهيلات بانكي...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی طرح توليد پاركت چوبي1

کارآفرینی طرح توليد پاركت چوبي1 - ‏0 ‏فهرست مطالب ‏عنوان ‏صفحه ‏مشخصه طرح ‏1 ‏1-‏كليات ‏2 ‏1‏-2 تعريف ، ويژگيها و ‏م‏شخصات فني ‏3 ‏2-2 امكانات ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی طرح توجيهي شاد گل 58 ص

کارآفرینی طرح توجيهي شاد گل 58 ص - ‏طرح توجيهي‏ ‏ روغن نباتي شاد گل ‏1 ‏فرم اطلاعاتي طرحهاي مربوط به متقاضيان تسهيلات بانكي ‏1-‏  ‏ ‏م...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی طرح تولید کیک و کلوچه 50 ص

کارآفرینی طرح تولید کیک و کلوچه 50 ص - ‏1 ‏بنام خداوند جان و خرد كه ازين برتر انديشه برنگذرد ‏مقدمه: ‏از آنجائيكه اين طرح ماهيتاً داراي ارزش افز...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12قبلی · بعدی