نتایج جستجو برای «کارآفرینی دانشگاهی برای نظام سلامت»

کارآفرینی دانشگاهی برای نظام سلامت

کارآفرینی دانشگاهی برای نظام سلامت - کارآفرینی دانشگاهی برای نظام سلامت - نظام سلامت - کسب و کار - کارآفرینی - کارآفرینی سازمانی - دانشگاه ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل