لیست فایل ها - صفحه 2

کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی

کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی - کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی خانه كارآفرينان گفتار اول به نام خدا خانه كارآفرينان كليات سازمانهاي غير ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه و کارآفرینی

پروژه و کارآفرینی - پروژه و کارآفرینی 1- مدیریت تولید 2- مرحله آغازین چرخه ی حیات پروژه های کسب و کار 3- از نمونه اولیه تا محصول نهایی رئوس ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی اینترنتی طرح راه اندازی کسب و کار مناسب

کارآفرینی اینترنتی طرح راه اندازی کسب و کار مناسب - 1 کارآفرینی اینترنتی طرح راه اندازی کسب و کار مناسب بنام دانای توانا يادآوري : كارآف...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

چهار مقاله در ارتباط با کارآفرینی استراتژیک از Hitt & Ireland

چهار مقاله در ارتباط با کارآفرینی استراتژیک از Hitt Ireland - بنام خدا چهار مقاله در ارتباط با کارآفرینی استراتژیک از Hitt & Ireland مقدمه: ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی ؛عشایر و اقتصاد مقاومتی

کارآفرینی ؛عشایر و اقتصاد مقاومتی - بسم الله الرحمن الرحیم کارآفرینی ؛عشایر و اقتصاد مقاومتی بهبود نوآوری مستمر و فراگیر در سازمانها در واقع ن...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی 2

کارآفرینی 2 - بنام خدا كارآفريني نقش های کارآفرینان (فلسفه وجودی کار آفرینی) عامل ایجاد و توزیع ثروت ، برانگیزنده توسعه اقتصادی جامعه یا به...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

موانع آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها

موانع آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها - بنام خدا 27-Apr-19 1 27-Apr-19 2 موانع آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها 27-Apr-19 3 نگاهی به روند ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

موانع آموزش کارآفرینی دانشگاه ها

موانع آموزش کارآفرینی دانشگاه ها - بنام خدا 27-Apr-19 1 27-Apr-19 2 موانع آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها 27-Apr-19 3 نگاهی به روند آ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بررسی طرح کارآفرینی احداث مهد کودک

پاورپوینت بررسی طرح کارآفرینی احداث مهد کودک - بنام خدا 1 پاورپوینت بررسی طرح کارآفرینی احداث مهد کودک 2 کسب خود ارزیابی و آمادگی قبل از ور...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی